“Kulturhaus“ II 20, route de Luxembourg II L-6910 Roodt-sur-Syr

avril
  Manifestation Organisateur Tarifs  

28.04.2019 à 17h00

Lëtzebuerger Lidder nei arrangéiert 6.0

Concert

Musek am Syrdall